Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opieka wytchnieniowa (II)

Flaga RP | Herb RP | Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej | Herb Krośniewic

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach informuje o naborze wniosków
do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach w związku z przystąpieniem do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, informuje o rekrutacji uczestników do przedmiotowego Programu.

 

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Program ma także zapewniać:

1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

 

Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Zakłada się, że wparciem objętych zostanie 6 osób niepełnosprawnych (w tym 2 dzieci).

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opieki wytchnieniowej proszone są o wypełnienie:

– karty zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022,

– karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM,

– formularza informacyjnego do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022.

 

Termin składania zgłoszeń: do 30.11.2022 r. do godziny 15:30

 

Dokumenty należy złożyć:

1. W sekretariacie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach, ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice,

2. Pocztą tradycyjną na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach, ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice.

 

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami MGOPS w Krośniewicach pod numerem (024) 2523545.

 

Kwalifikacja uczestników nastąpi w oparciu o Regulamin rekrutacji i udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.

 

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 realizowany przez Gminę Krośniewice finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego - 58 752,00 zł.

Wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 58 752,00 zł

 

 

Załączniki:

1. Regulamin rekrutacji i udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

2. Klauzula informacyjna RODO (I)

3.Klauzula informacyjna RODO (II)

4A. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 (PDF)

4B. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 (DOCX)

5A. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (PDF)

5B. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (DOCX)

6A. Formularz informacyjny do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 (PDF)

6B. Formularz informacyjny do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 (DOCX)

7A. Oświadczenie członka Komisji Rekrutacyjnej (PDF)

7B. Oświadczenie członka Komisji Rekrutacyjnej (DOCX)

8A. Karta rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 (PDF)

8B. Karta rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 (DOCX)

 

Kierownik MGOPS w Krośniewicach
Monika Kaźmierska 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kaźmierska 04-07-2022 11:45:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Kaźmierska 04-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Monika Kaźmierska 04-07-2022 11:45:32