Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze uczestników

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E O N A B O R Z E

 

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach

informuje o trwającym naborze chętnych osób niepełnosprawnych

do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

 

Gmina Krośniewice uzyskała środki finansowe w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021. Jest to Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w  ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.


Głównym celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowania wszelkich aktywności. Korzystanie z usług asystenta umożliwi osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego trybu życia.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

Jesteś osobą posiadającą ww. orzeczenie

weź udział w projekcie

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” !!!

 

Przewidywana liczba uczestników Programu to 10 osób - liczba miejsc ograniczona.

 

USŁUGI ASYSTENTA

W SZCZEGÓLNOŚCI MOGĄ POLEGAĆ NA POMOCY ASYSTENTA W:

 

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

 3. załatwianiu spraw urzędowych;

 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego - w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA  stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 w Gminie Krośniewice, oraz Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 w Gminie Krośniewice - karta oraz oświadczenie do pobrania w siedzibie Ośrodka i na stronie internetowej http://www.mgops.krosniewice.pl/.


Karty należy złożyć w następujący sposób:

 • dostarczyć do siedziby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Krośniewicach,

ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice

 • wysłać pocztą tradycyjną na adres :

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice

 

Informacje dodatkowe :

 • Czas trwania usług asystenta ? usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 • Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 dorosłego uczestnika Projektu wynosi nie więcej niż 22 godziny miesięcznie.

 • Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 20 godzin miesięcznie.

 • W podejmowanych działaniach asystent ma obowiązek brania pod uwagę potrzeb i preferencji uczestnika Projektu lub opiekuna prawnego,

 • Uczestnik Projektu za usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności.

 • Uczestnik Projektu lub jego opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyła usługi asystenta,

 • O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decydować będzie powołana do tego celu komisja rekrutacyjna zgodnie z przyjętym Regulaminem rekrutacji i realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 w Gminie Krośniewice

 

 

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.
W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach: specjalistą pracy socjalnej Panią Elżbietą Stasiak lub inspektorem Panią Karoliną Marciniak,  tel. 24 25 23 545, a także za pośrednictwem e-mail: mgops@krosniewice.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KROŚNIEWICACH

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA GMINY KROŚNIEWICE

99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 15, tel/fax 24 252 35 45,

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /mgopskce/SkrytkaESP

www.mgops.krosniewice.pl, e-mail: sekretariat@mgops.krosniewice.pl

Administratorem danych osobowych jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.bip.mgops.krosniewice.pl w zakładce Informacje/RODO.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 oświadczenie uczestnika Projektu.pdf (PDF, 879.29Kb) 2021-04-22 09:11:14 200 razy
2 ogłoszenie o naborze uczestników Projektu.doc (DOC, 181.00Kb) 2021-04-22 09:10:51 195 razy
3 ogłoszenie o naborze uczestników Projektu.pdf (PDF, 550.61Kb) 2021-04-22 09:10:51 188 razy
4 karta zgłoszenia uczestnika Projektu.doc (DOC, 176.00Kb) 2021-04-22 09:10:51 224 razy
5 karta zgłoszenia uczestnika Projektu.pdf (PDF, 723.60Kb) 2021-04-22 09:10:51 193 razy
6 oświadczenie uczestnika Projektu.doc (DOC, 173.00Kb) 2021-04-22 09:10:51 221 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kaźmierska 22-04-2021 09:10:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Kaźmierska 22-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Monika Kaźmierska 22-04-2021 09:11:14