Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ogłoszenie - wigilia

 

Krośniewice, dn. 28.11.2014r.

 

 

OGŁOSZENIE
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej
wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

Dotyczy: zapytanie ofertowe ZORGANIZOWANIE WIGILII DLA PODOPIECZNYCH MGOPS W KROŚNIEWICACH

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach zwraca się z zapytaniem o dokonanie wyceny zorganizowania Wigilii w Krośniewicach.
Wigilia jest realizowana w ramach projektu „Krośniewicka integracja” - współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


W ramach realizacji zamówienia wykonawca zapewnia kompleksową organizację Spotkania, w tym:

- ogrzewaną salę dla max 50 osób oraz menu o charakterze wigilijnym, z uwzględnieniem stosownej dekoracji stołu. Liczba osób uczestniczących w spotkaniu wigilijnym - 50.

W przypadku organizacji spotkania poza terenem miasta Krośniewice, Wykonawca musi zorganizować transport uczestników na miejsce gdzie będzie zorganizowane spotkanie wigilijne oraz ich powrót.

W menu uwzględnić należy min. następujące potrawy:

-barszcz czerwony z uszkami

-pierogi z kapustą i grzybami

-kapusta z grochem lub grzybami

-śledź

-potrawa rybna

-ciasto: sernik, makowiec, piernik, inne

-kawa, herbata, soki

-cukierki czekoladowe

Tradycyjne łamanie się opłatkiem.

Inne istotne warunki zamówienia:

Do oferty należy dołączyć propozycję menu oraz opis planowanej dekoracji.

Termin realizacji zamówienia: 15.12.2014r. - 19.12.2014r.

Wycenę proszę złożyć na załączniku nr 1 - formularz ofertowy, w zaklejonej kopercie do tutejszego Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach w sekretariacie w terminie do dnia 15.12.2014r. r., do godziny 9:00.

Kryterium oceny ofert:

- cena - 100 %

przy czym 100 pkt uzyska oferent, którego oferta będzie zawierała najniższą cenę, a każda następna wg wzoru:

Cena usługi = Najniższa cena oferty/Cena badanej oferty x waga kryterium

Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał. nr 1).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis Oferta - „ZORGANIZOWANIE WIGILII DLA PODOPIECZNYCH MGOPS W KROŚNIEWICACH”

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego lub pocztą tradycyjną.

Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośniewicach; ul. Łęczycka 15 b; lub telefonicznie pod numerem tel. 695 03 22 43.

Sposób płatności - w całości po wykonaniu pełnego zamówienia. Należność zostanie wypłacona Wykonawcy przelewem w terminie do 14 dni , na wskazane konto po przedstawieniu faktury.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Monika Kaźmierska - Kierownik;
Marcin Kupiecki - Koordynator projektu „Krośniewicka integracja” tel. 0 695 03 22 43;


Z p o w a ż a n i e m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0x01 graphic

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Krośniewicka integracja” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Realizator Projektu

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach

ul. Łęczycka 15 B, 99 - 340 Krośniewice

Tel.: 0 24 252 35 45

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 załącznik nr 1.doc (DOC, 87.50Kb) 2014-11-28 11:47:26 674 razy
2 Umowa.doc (DOC, 98.50Kb) 2014-11-28 11:47:26 787 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kaźmierska 28-11-2014 11:47:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Kaźmierska 28-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Monika Kaźmierska 28-11-2014 11:47:49