Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ogłoszenie o wyborze oferty - wyjazd integracyjny


Krośniewice, dnia 01.07.2014r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: zapytania ofertowego dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych kwoty 30 000 euro pn. „Organizacja wyjazdu integracyjnego - 3 dniowego, współdziałanie, poprawa komunikacji oraz nabycie umiejętności odnajdywania się
w nowych  sytuacjach życiowych”

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn. „Organizacja wyjazdu integracyjnego - 3 dniowego, współdziałanie, poprawa komunikacji oraz nabycie umiejętności odnajdywania się
w nowych  sytuacjach życiowych
” jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 1:

Biuro Podróży WADI

Ul. Kowalska 61; 43-300 Bielsko - Biała

Cena oferty wynosi 11.060,00 zł.

Kryterium : 70 % cena. Ilość punktów wg oceny 70,00.

Kryterium : 30 % Przedstawienie najciekawszego programu integracyjnego dla uczestników cena. Ilość punktów wg oceny 30,00.

Łączna liczba punktów: 100,00

Uzasadnienie

Wyłoniony Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone przez zamawiającego
w zapytaniu ofertowym z dnia 11.06.2014r. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert. Cena przedstawiona przez wykonawcę mieści się w kwocie przeznaczonej na ten cel przez zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w ramach przedmiotowego postępowania zostały przedłożone nw oferty:

Oferta nr 1:

Biuro Podróży WADI

Ul. Kowalska 61; 43-300 Bielsko - Biała

Cena oferty wynosi 11.060,00 zł.

Kryterium : 70 % cena. Ilość punktów wg oceny 70,00.

Kryterium : 30 % Przedstawienie najciekawszego programu integracyjnego dla uczestników cena. Ilość punktów wg oceny 30,00.

Łączna liczba punktów: 100,00

Oferta nr 2:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Centrum Kształcenia w Kutnie

ul. Jagiełły 2; 99-300 Kutno

Cena oferty wynosi 34.930,00 zł

Kryterium : 70 % cena. Ilość punktów wg oceny 22,20.

Kryterium : 30 % Przedstawienie najciekawszego programu integracyjnego dla uczestników cena. Ilość punktów wg oceny 30,00.

Łączna liczba punktów: 52,20.

Oferta nr 3:

Magdalena Siśkiewicz NEW CHALLENGE

Ul Rydlówka 5/113; 30-363 Kraków

Cena oferty wynosi 12.119,80 zł

Kryterium : 70 % cena. Ilość punktów wg oceny 63,90.

Kryterium : 30 % Przedstawienie najciekawszego programu integracyjnego dla uczestników cena. Ilość punktów wg oceny 20,00

Łączna liczba punktów: 83,90.

Oferta nr 4:

UpHOTEL s.c

ul. Długa 13/1; 58-500 Jelenia Góra

Cena oferty wynosi 19.980,10 zł

Kryterium : 70 % cena. Ilość punktów wg oceny 38,70.

Kryterium : 30 % Przedstawienie najciekawszego programu integracyjnego dla uczestników cena. Ilość punktów wg oceny 20,00.

Łączna liczba punktów: 58,70.

Oferta nr 5:

Multi-Bau Anna Lasok

ul. Okrzei 8; 41-300 Dąbrowa Górnicza

Cena oferty wynosi 31.325,00 zł

Kryterium : 70 % cena. Ilość punktów wg oceny 24,70.

Kryterium : 30 % Przedstawienie najciekawszego programu integracyjnego dla uczestników cena. Ilość punktów wg oceny 20,00.

Łączna liczba punktów: 44,70.

Nw. oferty złożone zostały po upływie terminu składania ofert nie były rozpatrywane.
Bez otwierania
zostały zwrócone - wysłane oferentom.

Oferta:

Centrum „Progres”

Ul. 11 Listopada 41; 95-040 Koluszki

Godzina wpłynięcia oferty: 10:28 dnia 27.06.2014r.

Oferta:

Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy spółka z o.o.

Ul. 3-go Maja 19; 40-096 Katowice

Godzina wpłynięcia oferty: 11:30 dnia 27.06.2014r.

Z poważaniem

0x01 graphic

Projekt „Krośniewicka integracja” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach

ul. Łęczycka 15 B, 99 - 340 Krośniewice

Tel.: 0 24 252 35 45

e-mail: mgops@krosniewice.pl

Realizator Projektu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kaźmierska 02-07-2014 09:48:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Kaźmierska 01-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Monika Kaźmierska 02-07-2014 09:48:59