OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-STRATEGIA